Kjøpsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra Supersport AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Partene

Selger: Plazasport.no /Interplaza Sport AS – org.nr: 966 26 3083

Kjøper: Den person som foretar bestillingen.

Kun kjøpere innenfor norsk merverdiavgiftsområde/norsk tollområde kan handle via nettbutikken. Om du bor på Svalbard, har norsk feltpostadresse eller bor i utlandet, send oss en epost på post@interplaza.no med din bestilling, så ekspederer vi den manuelt.

Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift hvis ikke annet er bemerket. Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser. Plazasport.no kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt og som står på ordrebekreftelsen som gjelder. Plazasport.no forplikter seg til å levere varen til avtalt pris.

Uavhentede pakker
Henteinformasjon og -referanse fra Posten blir sendt til den epostadresse og/eller det mobilnummer du oppgav ved bestilling.  Kan du ikke hente ut pakken innen hentefristen som Posten angir, bes du kontakte Posten for utsatt hentefrist.  Pakker som returneres oss pga manglende uthenting belastes den totale fraktkostnaden.

Mangler i leveranse
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Plazasport.no i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget. Vi definerer rimelig tid som 10 dager. Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til Plazasport.no. Plazasport.no tar forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt selv om annet fremkommer i nettbutikken. Ved eventuelle telle-/leveringsfeil eller forsinkelse fra våre leverandører kommer vi til å kontakte deg på oppgitt telefonnr og/eller epost for å avtale utbyttesvare eller kansellering.

Leveringstid
Varer på lager sendes samme virkedag eller dagen etter. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir forventet leveringstid spesifisert i separat e-post eller på telefon, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser o.l. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. Dersom kunden ikke aksepterer oppgitt leveringstid, må dette meddeles Plazasport.no innen rimelig tid.

Frakt
Vi bruker oftest den fraktmåten som er absolutt mest brukt og anbefalt for privatkunder: Postens Klimanøytrale Servicepakke (pakke som sendes fra en bedrift til en privatperson). Servicepakken hentes på et postkontor eller hos Post i butikk.

Ordren sendes normalt samme dag eller hverdagen etter bestilling.

Betalingsmåter
Vi aksepterer betaling med Klarna faktura, Klarna konto, VISA, MasterCard og PayPal i nettbutikken. Plazasport.no har alltid full salgspant i varene inntil betaling for disse og tilhørende kostnader er mottatt av oss.

Angrerett på varer
Kjøper kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angrerettsskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjemaet og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Bytte/returskjema finner du her.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.